Εκτυπώσιμη μορφή
24
Sep
2019

1η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Κέντρο Ανάπτυξης Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε. (ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε)

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, July 2, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Monday, November 4, 2019