Εκτυπώσιμη μορφή
08
Oct
2019

3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ "Κοινοπραξία των εταιριών Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ και Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑAΕ ΟΤΑ"

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, May 28, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Thursday, October 24, 2019