Εκτυπώσιμη μορφή
22
Oct
2019

3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, May 7, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Friday, November 1, 2019