Εκτυπώσιμη μορφή
22
Oct
2019

4η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ Α.Ε. AAE ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.)

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, May 7, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Friday, November 15, 2019