Εκτυπώσιμη μορφή
23
Oct
2019

3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Monday, May 6, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Friday, November 15, 2019