Εκτυπώσιμη μορφή
30
Oct
2019

3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, April 23, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Thursday, November 7, 2019