8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ.ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΒΡΑΧΑΤΙ)

Σας προσκαλούμε στην 8η Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2019 στο Βραχάτι Κορινθίας (Ξενοδοχείο Alkyon. Ώρα προσέλευσης 10.00 π.μ., Ώρα Έναρξης Εργασιών : 10:30 π.μ., Ώρα Λήξης Εργασιών :16:30 μ.μ).
Ο σχετικός φάκελος της 8ης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκληση και της ημερήσιας διάταξης, είναι αναρτημένος επίσης, για τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, στην πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ (https://ep.espa.gr/paa/default.aspx).