Εκτυπώσιμη μορφή
09
Dec
2019

1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD 2014-2020 της Ο.Τ.Δ. Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου / Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου (ΔΙ.ΣΥ.Ζ)

Για πλήροφορίες σχετικά με την πρόσκληση δείτε εδώ.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Thursday, December 12, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Friday, March 13, 2020