Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑΣ – Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. - LEADER/CLLD

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Monday, September 7, 2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: 
Βιβλίοθήκη: