Δράση 10.1.1 - Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

Υπουργική Απόφαση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογης την Δράσεων 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4
Εγκύκλιος οδηγιών εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα της 1ης Προσκλήσης της Δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»
Σχετικά αρχεία: 
Επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο για τη Δράση 10.1.01
Εγκύκλιος για την διαδικασία Υποβολής Αίτησης Τροποποίησης Πράξης, Αίτησης Μεταβίβασης Πράξης και Αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης της Δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοινώσεις για τη Δράση 10.1.9
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 26/08/2019 - 25/09/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
25/11/2021