Δράση 4.1.2 - Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς

Υπουργική Απόφαση καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2