10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΠΑ. ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 10 ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2021)

1-12-2021: ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΠΑ. ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 10 ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2021)

Σας γνωρίζουμε ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο, η 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2014-2020, η οποία ήταν να πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2021 και αναβλήθηκε και στην οποία προσκαλείστε να συμμετάσχετε.

Ο σχετικός φάκελος (ανανεωμένος) με το υλικό της Επ.Πα., συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και στην πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ.

Τα μέλη της Επ.Πα. παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, το αργότερο μέχρι και τις 06 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, προκειμένου να διερευνηθεί η απαιτούμενη απαρτία, όσον αφορά στη συμμετοχή των μελών. Τα μέλη της Επ.Πα που έχουν ήδη καταθέσει ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής στο σύνδεσμο που ακολουθεί, παρακαλούνται να την καταθέσουν εκ νέου, λόγω αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής της 10ης συνεδρίασης της Επ.Πα., καθώς και των επισκέψεων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η δήλωση της συμμετοχής θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/X1uUfjvvfpOdz9mH3

 

23-11-2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε ότι μετατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής της 10η Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και δεν θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2021. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες μέρες και θα υπάρξουν νέα ανακοίνωση και ανανέωση του αναρτημένου Φακέλου της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της νέας πρόσκλησης και συμμετοχής. Ως τόπος διεξαγωγής παραμένει η Ναύπακτος.

Ευχαριστούμε πολύ

 

Σας γνωρίζουμε ότι την 1η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο, η 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2014-2020, στην οποία προσκαλείστε να συμμετάσχετε.
Η ημερήσια διάταξη της 10ης Συνεδρίασης της Επ. Πα. επισυνάπτεται.
Ο σχετικός φάκελος με το υλικό της Επ.Πα., συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και στην πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ.
Τα μέλη της Επ.Πα. παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, το αργότερο μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, προκειμένου να διερευνηθεί η απαιτούμενη απαρτία, όσον αφορά στη συμμετοχή των μελών.
Η δήλωση της συμμετοχής θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/X1uUfjvvfpOdz9mH3.