Υπομέτρο 14.1 - Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτοφής

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 14.1
Σχετικά αρχεία: 
Εγκύκλιος για τον Kαθορισμός τεχνικών λεπτομερειών υλοποίησης των δεσμεύσεων και υπόδειγμα του Σχεδίου Ευζωίας της εκμετάλλευσης για το Υπομέτρο 14.1
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 13/11/2023 - 27/11/2023

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο