Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση νέων Γεωργών

 

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Στo πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

 

 

Υπουργική Απόφαση καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 – Νέοι Γεωργοί
Σχετικά αρχεία: 
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1- Νέοι Γεωργοί
Εγκύκλιοι Εφαρμογής για την 1η Πρόσκληση- Οδηγοί Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας
Εγκύκλιος Εφαρμογής για τη 2η Πρόσκληση- Οδηγός Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Εδώ βρίσκονται όλες οι διατάξεις και τα κριτήρια ένταξης για τους νεοεισερχόμενους στο πρόγραμμα ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων).

Εγκύκλιος για την Παρακολούθηση και Επίβλεψη του Υπομέτρου 6.1
Περιφέρεια:
 • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφέρεια:
 • ΑΤΤΙΚΗ

 • ΗΠΕΙΡΟΣ

 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Περίοδος Υποβολής: 15/03/2018 - 16/04/2018

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Ηπείρου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
26/11/2018
Περιφέρεια:
 • ΗΠΕΙΡΟΣ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Στερεάς Ελλάδος για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
26/11/2018
Περιφέρεια:
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Αττικής για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
22/10/2018
Περιφέρεια:
 • ΑΤΤΙΚΗ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Ιονίων Νήσων για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
25/01/2018
Περιφέρεια:
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Νοτίου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
15/10/2018
Περιφέρεια:
 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Νοτίου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
02/04/2018
Περιφέρεια:
 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Βόρειου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
08/02/2018
Περιφέρεια:
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Στερεάς Ελλάδας για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
23/01/2018
Περιφέρεια:
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Πελοποννήσου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
09/10/2020
Περιφέρεια:
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ