Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση νέων Γεωργών

 

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Στo πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

 

 

Υπουργική Απόφαση καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 – Νέοι Γεωργοί
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1- Νέοι Γεωργοί
Εγκύκλιοι Εφαρμογής για την 1η Πρόσκληση- Οδηγοί Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας
Εγκύκλιος Εφαρμογής για τη 2η Πρόσκληση- Οδηγός Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Εδώ βρίσκονται όλες οι διατάξεις και τα κριτήρια ένταξης για τους νεοεισερχόμενους στο πρόγραμμα ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων).

Εγκύκλιος για την Παρακολούθηση και Επίβλεψη του Υπομέτρου 6.1
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
12/11/2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
14/12/2021
Δικαιούχος/-οι:
Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Παράταση έως:
28/12/2021
Περιφερεια: ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 14/12/2021 και ώρα 13:00

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ ορίζεται η Τρίτη, 28/12/2021 και ώρα 23.00.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
14/04/2021
Δικαιούχος/-οι:
Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφερεια: ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Δημόσια διαβούλευση της βαθμολογίας για την 3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.
Η διαβούλευση διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ.
Μπορείτε να την βρείτε στο σύνδεσμο http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/ και να υποβάλετε τα σχόλιά σας.
Η διαβούλευση της βαθμολογίας θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
Δικαιούχος/-οι:
Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Παράταση έως:
12/12/2021
Περιφερεια: ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
Δικαιούχος/-οι:
Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Παράταση έως:
12/12/2021
Περιφερεια: ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
15/03/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
16/04/2018
Δικαιούχος/-οι:
Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφερεια: ΑΤΤΙΚΗ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
15/03/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
16/04/2018
Δικαιούχος/-οι:
Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφερεια: ΑΤΤΙΚΗ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
15/03/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
16/04/2018
Δικαιούχος/-οι:
Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφερεια: ΑΤΤΙΚΗ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
15/03/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
16/04/2018
Δικαιούχος/-οι:
Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφερεια: ΑΤΤΙΚΗ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
15/03/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
16/04/2018
Δικαιούχος/-οι:
Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφερεια: ΑΤΤΙΚΗ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Δυτικής Μακεδονίας για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
14/03/2018
Περιφέρεια:
  • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Αττικής για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
05/02/2018
Περιφέρεια:
  • ΑΤΤΙΚΗ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Ιονίων Νήσων για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
25/01/2018
Περιφέρεια:
  • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Ηπείρου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/01/2018
Περιφέρεια:
  • ΗΠΕΙΡΟΣ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Πελοποννήσου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
09/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Στερεάς Ελλάδας για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
23/01/2018
Περιφέρεια:
  • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ