Τηλεφωνικός κατάλογος

Βακάκη Καλλιόπη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275033

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Βαρλάμη Ελένη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2310473477

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (κτήριο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης) Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Βραχίμη Νίκη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Στέλεχος

2105275263

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Γεωργίου Αναστασία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Στέλεχος

2105275117

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γεωργοτόλη Παρασκευή

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275123

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γιαννακός Παναγιώτης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275026

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γισδάκη Παναγιώτα

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275076

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γκίνη Παρασκευή

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275053

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γκουγιάννος Θεόδωρος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Γραμματεία

2105275204

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Γυφτέας Ιωάννης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Στέλεχος

2105275067

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα