Τηλεφωνικός κατάλογος

Κουτρέτσης Παναγιώτης

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275141

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 339
Κόχυλας Ξενοφών

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Εποπτείας Τήρησης ΣΔΕ και Εφαρμογής Μέτρων Πρόληψης και Καταπολέμησης της Απάτης

Θέση: Στέλεχος

2105275072

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 242
Κυρίτση Ευσταθία / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275130

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 340
Κώτσηρας Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275009

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 342
Λαγκουράνης Αθανάσιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα I

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

210 5275 029

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 10672
Λιάτσικου Άλκηστις

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Εποπτείας Τήρησης ΣΔΕ και Εφαρμογής Μέτρων Πρόληψης και Καταπολέμησης της Απάτης

Θέση: Στέλεχος

2105275092

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 243
Μανέτας Νικόλαος / Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Θέση: Προϊστάμενος Υπηρεσίας

2105275083

Λεωφόρος Αθηνών 58

Nid: 3743
Ματσούκα Χρυσάνθη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2105275111

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 345
Μερεμέτη Αθανασία / Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

2105275097

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 346
Μιχαλάκη Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275266

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 347