Τηλεφωνικός κατάλογος

Τσουπάκη Αικατερίνη

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Γραμματεία

2105275100

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τσουρέλης Λουκάς

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275132

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Χαλβαντζή Βασιλική

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275229

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Χαντζάρας Ιωάννης / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275047

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Χαραλαμπίδου Παρθένα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275228

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Χατζηπαντελή Σοφία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Στέλεχος

2105275071

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Χαχαριδάκη Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2810223560

Τέρμα Θεμιστοκλέους 71307, Ηράκλειο Κρήτη

Χριστιανού Αγγελική

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275251

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Χριστοδούλου Χαραλαμπία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

210 5275 024

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Ψυχουντάκης Κωνσταντίνος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275003

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα