1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΚΟ-ΚΟΖΑΝΗ" - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/10/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΚΟ Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
10/04/2018
Ημερομηνία λήξης: 
18/06/2018