1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΦΛΩ-ΦΛΩΡΙΝΑ" - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
29/03/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ.)
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
22/06/2018
Ημερομηνία λήξης: 
21/09/2018