1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
02/10/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
11/06/2019
Ημερομηνία λήξης: 
30/08/2019