Μήνυμα σφάλματος

Notice: Undefined index: #items στην paa_preprocess_page() (γραμμή 247 του /var/www/html/sites/all/modules/paa/paa.module).

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κρήτης για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/04/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΚΡΗΤΗ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία έναρξης: 
01/11/2018
Ημερομηνία λήξης: 
28/02/2019