1η Πρόσκληση Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα της ΟΤΔ ΑΝΕΘ (CLLD1-Λαγκαδά /Βόλβη) - Έχει λήξει.

 Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Σημεία Τροποποίησης πρόκλησης Παράταση ημερομηνίας λήξης πρόκλησης.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/10/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Α.Ε. (ΑΝΕΘ) (ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗ κλπ.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
27/03/2019
Ημερομηνία λήξης: 
15/10/2019