10
Ιουν
2020

1η Επικαιροποίηση Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Κρήτης, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών