1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.4- Ρύπανση Υδάτων - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
  • Δράση 10.1.4 - Μείωση της ρύπανσης του νερού
Ημερομηνία έναρξης: 
15/01/2018
Ημερομηνία λήξης: 
16/02/2018