1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Μέτρο: 
  • Μέτρα για κατάρτιση, συμβουλές και συνεργασίες
  • Μέτρο 1 - Μεταφορά γνώσεων-Ενημέρωση
  • Υπομέτρο 1.1 - Κατάρτιση-απόκτηση δεξιοτήτων
  • Δράση 1.1.1 - Κατάρτιση για νέους γεωργούς
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
01/02/2017
Ημερομηνία λήξης: 
14/02/2017