1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.2-Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η Τρίτη, 2/11/2021 και ώρα 13.00.

Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
02/11/2021
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.1 - Σχέδια Βελτίωσης
  • Δράση 4.1.2 Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ύδατος
Ημερομηνία έναρξης: 
11/05/2021
Ημερομηνία λήξης: 
15/07/2021
Βιβλιοθήκη: