1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 6.1- Νεοι Αγρότες - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
16/01/2017
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 6 - Εκκίνηση επιχείρησης
  • Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση νέων Γεωργών
Ημερομηνία έναρξης: 
31/10/2016
Ημερομηνία λήξης: 
30/11/2016