1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Δράση 4.3.4.- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις - Έχει λήξει.

Χρηματοδότηση βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Σημεία τροποποίησης πρόσκλησης Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΗΠΕΙΡΟΣ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.4 - Πρόσβαση σε γεωργική γη
Ημερομηνία έναρξης: 
16/08/2017
Ημερομηνία λήξης: 
27/10/2017