1ης Πρόσκληση του Υπομέτρου 14.1. «Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 14 - Καλή μεταχείριση των Ζώων
  • Υπομέτρο 14.1 - Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτοφής
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
13/11/2023
Ημερομηνία λήξης: 
27/11/2023