2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ ΑΟΤΑ - Έχει λήξει.

Υποδράσεις: 19.2.2.3 , 19.2.2.4 , 19.2.2.5. & 19.2.3.1

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Πάρνωνας Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
19/07/2023
Ημερομηνία λήξης: 
20/09/2023