2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 11.1.2 του Μέτρου 11- Βιολογική Κτηνοτροφία - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
24/04/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 11 − Βιολογική γεωργία
  • Υπομέτρο 11.1 - Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
  • Δράση 11.1.2 - Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές (κτηνοτροφία)
Ημερομηνία έναρξης: 
21/02/2018
Ημερομηνία λήξης: 
21/03/2018