2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Δράση 10.2.1(Γενετικοί πόροι) - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
31/12/2023
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  • Υπομέτρο 10.2 − Διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
01/11/2023
Ημερομηνία λήξης: 
01/11/2023