2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER της ΟΤΔ "Αναπτυξιακή ΠΕΛΛΑΣ - Έχει λήξει.

Υποδράσεις 19.2.3.1 και 19.2.3.3

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
19/06/2023
Ημερομηνία λήξης: 
21/08/2023