2η Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήματος Πληρωμής των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 9 (Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών) - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
19/11/2021
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Μέτρα για κατάρτιση, συμβουλές και συνεργασίες
  • Μέτρο 9 – Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
Ημερομηνία έναρξης: 
04/02/2021
Ημερομηνία λήξης: 
10/05/2021