2η πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Α.Ε.-Ο.Τ.Α. για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/11/2023
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
14/08/2023
Ημερομηνία λήξης: 
15/11/2023