08
Απρ
2020

2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD 2014-2020 της Ο.Τ.Δ. Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου / Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου (ΔΙ.ΣΥ.Ζ)

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Πέμπτη, Δεκέμβριος 12, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Δευτέρα, Ιούνιος 1, 2020