3η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER 2014-2020 Νήσων Αττικής - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
09/10/2023
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής)
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
16/06/2023
Ημερομηνία λήξης: 
19/07/2023