10
Δεκ
2019

4η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα

Για πλήροφορίες σχετικά με την πρόσκληση δείτε εδώ.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Τρίτη, Μάρτιος 31, 2020