Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπο-Μέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Κυριακή, Αύγουστος 13, 2023
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: