Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπο-Μέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας & Θράκης

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Παρασκευή, Αύγουστος 4, 2023
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: