Ανάρτηση αποτελεσμάτων / Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το Υπομέτρο 6.1- Νέοι Αγρότες