Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ - (LEADER / CLLD)

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 3, 2021
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: 
Εντάξεις Αρχείο: