Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόκλησης για τη Δράση 10.1.03- Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας