Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ - LEADER/CLLD

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Πέμπτη, Δεκέμβριος 31, 2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: 
Εντάξεις Αρχείο: