Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.) - LEADER/CLLD

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 28, 2020
Φορέας: 
Εντάξεις Αρχείο: