Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Α.Ε. ΟΤΑ - LEADER/CLLD

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Πέμπτη, Οκτώβριος 1, 2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: 
Εντάξεις Αρχείο: