Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για το Υπομέτρο 6.3