Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Υπομέτρο 6.3