Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Υπομέτρο 6.3