Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Τρίτη, Φεβρουάριος 11, 2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: 
Εντάξεις Αρχείο: